Regulamin

REGULAMIN
Percepcja

 1. Biorąc udział w zajęciach deklarujesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelka aktywność niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jednocześnie oświadczasz, że jesteś zdrowy i nie masz przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 2. Korzystający z Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć. W szczególności tyczy się to obciążeń w elementach ciężarowych oraz prób na zaawansowanych elementach gimnastycznych.
 3. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe, które zostawiłeś w Klubie bez opieki. Polecamy za każdym razem zabierać je ze sobą na salę treningową.
 4. Klub w każdej chwili może zmodyfikować grafik lub zmienić godziny otwarcia, a także odwołać zajęcia, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie internetowej lub na Facebooku. Dotyczy to w szczególności dni świątecznych, sytuacji losowych, długich weekendów oraz akcji poza siedzibą Klubu, związanych z jego działalnością.
 5. Klub w każdej chwili może zmienić Regulamin, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie internetowej Klubu lub profilu  Facebook Klubu oraz ogłaszając o tym w Klubie. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po 3 (trzech) dniach od ich opublikowania na stronie internetowej Klubu lub na profilu Facebook Klubu oraz ogłoszenia w Klubie.
 6. Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Klubu.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia i teren Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, oraz do wyproszenia z terenu Klubu.
 8. Po wejściu należy okazać ważny karnet poprzez zbliżenie karty klubowej do czytnika. Brak karty należy zgłosić w celu ręcznego odznaczenia obecności w Klubie.
 9. Na zajęcia obowiązują zapisy (rezerwacje). Jeśli się nie zapisałeś, zostaniesz wpuszczony na zajęcia jedynie pod warunkiem dostępności miejsc. Na zajęcia można zapisać się poprzez grafik umieszczony na stronie internetowej Klubu, mailowo, telefonicznie lub zgłaszając to personelowi Klubu przy recepcji Klubu.
 10. Odwołanie rezerwacji jest możliwe z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 11. W przypadku nieodebranie rezerwacji bez wcześniejszego jej odwołania zgodnie z ust. 10 powyżej, Klub jest uprawniony do obciążenia  Klubowicza jednorazową opłatą w wysokości 20 zł.
 12. Korzystając z sauny deklarujesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, iż korzystanie z sauny pomimo przeciwwskazań do korzystania z sauny niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia. Jednocześnie deklarujesz, że jesteś zdrowy i nie znasz żadnych przeciwwskazań do korzystania z sauny.
 13. Rowery należy zostawiać przed Klubem na przeznaczonych do tego stojakach.
 14. Na salę możesz wnieść jedynie napoje w plastikowych butelkach. Miejscem przeznaczonym do jedzenia jest strefa odpoczynku (chillout).
 15. Wszelkie pytania należy zadawać telefonicznie, mailowo lub na profilu Facebook Klubu. Odpowiedź dostaniecie możliwie jak najszybciej, w godzinach działania Klubu.
 16. Obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia za ladę recepcji.
 17. W godzinach zajęć grupowych pierwszeństwo na sali oraz w dostępie do sprzętu zawsze ma grupa.
 18. Na salę wejść można jedynie w zmienionych butach. Obowiązuje zakaz chodzenia po gumowej podłodze w butach, w których przyszedłeś do Klubu. Bez względu na porę roku.
 19. Szanuj sprzęt, na którym trenujesz. Nie wolno rzucać pustymi gryfami oraz sztangami ubranymi w talerze mniejsze niż 5kg. Nie wolno rzucać odważnikami Kettlebell. Magnezji używaj oszczędnie i staraj się nie rozsypywać jej po sali. Nie „strzelaj” z drążka od ergometru. Zależy nam, żebyś na sali czuł się swobodnie, ale jednocześnie prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do próśb trenerów i pracowników Klubu.
 20. Sprzęt po skończonym treningu powinieneś odłożyć na miejsce. W razie potrzeby wyczyść go korzystając z drucianej szczotki oraz ścierki i płynu.
 21. Godziny otwarcia Klubu wywieszone są w recepcji, na stronie internetowej Klubu oraz na profilu Facebooku Klubu. Prosimy o ich przestrzeganie.
 22. Kontakt do Klubu: e-mail: info@percepcja.com.pl                 telefon: 575310148