TRENING

Podstawowy program ogólnorozwojowy.
Na samym dole piramidy znajduje się poprawa siły poprzez poprawę umiejętnego używania swojego ciała. Jest to podstawa!
Dalej mamy poprawę wytrzymałości oraz naukę ruchów gimnastycznych.
Każdy element na zajęciach dostosowujemy indywidualnie w celu osiągnięcia konkretnego
bodźca podczas danych zajęć.